Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Lidmaatschap

1.1 De overeenkomst is voor onbepaalde tijd, en eindigt als een der beide partijen dit opzegt.
Bij het niet tijdig opzeggen van het lid wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengt.
Dit geldt alleen bij een maandelijkse betaling. Bij de andere aangeboden betalingsvormen geldt alleen de
afgenomen duur. (zoals een jaar abonnement).
1.2 Bij het opzeggen geldt een maand opzegtermijn.
1.3 Ook bij tijdelijke opzegging geldt een maand opzegtermijn.
1.4 Trainingstijden kunnen door Leon’s Boxing Gym ten alle tijden worden gewijzigd, dit zal tijdig worden aangegeven. De boksschool is gesloten op officiele feestdagen. Het tijdperk waarin deze dagen vallen, dienen door het lid normaal te worden voldaan. In de zomerperiode kunnen er aangepaste trainingstijden en dagen van toepassing zijn.

 

2 Inschrijfgeld en borg

2.1 Het inschrijfgeld bestaat uit een borgsom voor het pasje en administratiekosten.
2.2 Indien men het pasje verliest, dient men een nieuwe aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen de hoogte van de borgsom.
2.3 Het pasje is op naa m en niet overdraagbaar aan derden.

 

3 De contributie

3.1 Een nieuw lid betaald bij aanmelding het lesgeld voor de maand bij aanmelding.
3.2 Zodra Leon’s Boxing Gym toestemming van de bank krijgt voor automatische incasso wordt dat ook zo snel mogelijk ingevoerd. Uiteraard na schriftelijke toestemming van het lid.
3.3 Deelnemers kunnen pas daadwerkelijk aan de les deelnemen als het lesgeld is voldaan.
3.4 Het lesgeld wordt ook voldaan als men om welke reden dan ook, niet aan de activiteiten deelneemt, dit ontheft men niet aan zijn financiele verplichtingen.
3.5 Een eventuele verhoging van lesgelden wordt tijdig aangegeven,voordat deze wordt toegepast.
3.6 Men dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling.Als de betalingen niet zijn ontvangen, om wat voor reden dan ook, dient de betaling zo spoedig mogelijk te worden voldaan.
3.7 Een verhoging in de lesgelden gebeurt doordat een leerling(e) de leeftijd van 14 of 18 jaar bereikt, deze verhoging geschiedt in de maand dat de leerling(e) deze leeftijd bereikt.
3.8 Bij het niet (tijdig) voldoen van gelden, komt de inning hiervan in hande van een incassoburo. Alle kosten die daar uit voortvloeien, zoals gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de deelnemer.

 

4 Opzegging lidmaatschap

4.1 Opzegging van het lidmaatschap door Leon’s Boxing Gym kan geschieden per direct, en/of als het lid in overtreding van 1 van de huisregels is, en/of als het lid onzedelijk gedrag vertoont.
4.2 Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk en minimaal 1 maand voor het einde van de contractperiode.
4.3 Uitschrijven kan alleen schriftelijk. De uitschrijving geldt pas wanneer alle betalingen zijn voldaan, en door beide partijen zijn ondertekend, indien minderjarig ondertekent een ouder of voogd. Het lid kan dus niet telefonisch, via e-mail, sms of andere media zichzelf uitschrijven.
4.4 Na opzegging van het lidmaatschap kan het lid geen aanspraak maken op eerdere betaalde inschrijfgelden, lesgelden of andere tegoeden.

 

5 Aansprakelijkheid

5.1 Het lid verklaart,dat het onderwijs door het lid genoten,voor eigen verantwoording zal zijn. Het lid heeft, indien van toepassing een medische status/historie met Leon’s Boxing Gym overlegt. En indien gewenst door Leon’s Boxing Gym, wordt geadviseerd een deskundige te raadplegen, de kosten hiervan zijn voor het lid.
5.2 Het lid is in het bezit van een eigen ziektenkostenverzekering.
5.3 Leon’s Boxing Gym is niet aansprakelijk voor gestolen of zoekgeraakte spullen van het lid.
5.4 De persoonsgegevens zijn prive en worden niet verstrekt aan derden. Zij worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden van Leon’s Boxing Gym.

 

6 Overige

6.1 Het lid is tevens bekend met de huisregels, en zal zich ten alle tijden aan deze regels houden, het lid is zich bewust van de overtreding van deze regels. De meeste recente huisregels zijn ook altijd te vinden in de boksschool en op de website.

 

7 Onvoorziene omstandgheden

7.1 In geval dit regelement niet voorziet, beslist Leon’s Boxing Gym. Deze voorwaarden kunnen door Leon’s Boxing Gym en het lid schriftelijk worden vastgelegd op de overeenkomst.
7.2 Indien huisregels moeten worden aangepast kan dit ten alle tijden door Leon’s Boxing Gym.

Deze huisregels hangen ten aller tijden in de boksschool.

 

8 Toepasselijk recht

8.1 Op elke overeenkomst tussen Leon’s Boxing Gym en het lid is het Nederlands recht van toepassing.